Käyttämäsi selain ei ole tuettu, suosittelemme että päivität selaimesi. Mozilla Firefox Internet Explorer Google Chrome Safari

Pedagogiikka kohtaa pelit

On hauska oppia, on hauska opettaa, ja koulusta saadaan hauska hyvillä opetusmateriaaleilla ja työvälineillä. Nämä olivat kantavat ajatukset, jotka johtivat Didactor-yrityksen perustamiseen vuonna 2010.

Didactor kehittyi Vaasassa, jossa Åbo Akademin kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutus risteytyy kaupungin vireän mediaklusterin kanssa.

Tuotantoyhtiö Sveng.comilla on vankka tausta lapsille ja nuorille suunnattujen tv-visailujen ja interaktiivisten ohjelmien tekemisestä. Space Trainees, Ursäkta Birgitta ja Enigma olivat kaikki oman alansa uranuurtajia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
Sveng.comin omistaja ja tuottaja Jan-Olof Svarvar on vuosien myötä kasvattanut entisestään taitojaan tuottaa pedagogissävytteistä viihdettä. Hän ei aina itse viihtynyt kovin hyvin koulussa, ja siksi hän onkin miettinyt paljon sitä, miten interaktiivisuus ja uudet pedagogiset metodit voisivat parantaa sekä oppimista että kouluviihtyvyyttä.

Monissa Sveng.comin lasten ja nuorten tuotannoissa on myös Annica Svarvarilla ollut keskeinen rooli. Hän työskentelee ala-asteen opettajana Mustasaaressa, ja hänellä on kokemusta myös erityisopetuksesta toimittuaan erityisopettajana Tukholmassa.
Annica on aika ajoin osallistunut perheyrityksen tuotantoihin. Vuonna 2002 hän oli mukana tuottamassa PC-peliä Rölli ja metsänhenki, joka on kansainvälisestikin palkittu, pedagoginen peli.
Didactorin ottaessa ensiaskeleitaan Annica juurrutti yrityksen ja työkalut suomalaisten opettajien arkeen.

Nykyään tuotekehittelyä jatkaa John Henriksson, joka on vastavalmistunut luokanopettaja PF:sta (ruotsinkielisestä opettajankoulutuslaitoksesta). Hän kuuluu uuden sukupolven opettajiin, jotka ovat turhautuneita siihen, miten vaikea on saada interaktiivisia, digitaalisia opetusmenetelmiä kouluihin, joissa kopiokoneet yhä käyvät kuumina.

Didactor rakentaa oman teknisen alustansa. Tästä vastaavat Johnny Härtell ja Benjamin Horn.
Johnny Härtell oli vuonna 2005 perustamassa Berusad.org-nettiyhteisön, joka useiden vuosien ajan kokosi yhteen lähes kaikki Pohjanmaan teini-ikäiset. Benjamin Hornilla on aiempaa kokemusta oppipelien kehittämisestä.
Kun Facebook muutti kaikkien pienempien yhteisöjen toimintaedellytykset, Johnnylle ja Benjaminille oli täysin luonnollista lyöttäytyä yhteen Jan-Olof ja Annica Svarvarin kanssa ja käyttää hyväksi hankkimiaan tietoja kehittäessään pedagogista verkkotyökalua.

Didactorin pedagoginen verkkotyökalu eroaa monikansallisista vastineistaan siinä, että sen lähtökohtana on opettajan työarki. Tuotetta kehitetään eteenpäin yhdessä opettajien ja koulujen kanssa.

Didactor ei myöskään ole sidottu yhteenkään oppikirjakustantajaan, jotka yleensä kehittävät digitaalisia oppimateriaaleja sillä taka-ajatuksella, että he pystyvät yhä myymään mahdollisimman paljon paperisia työkirjoja kouluille. Didactor sen sijaan tekee itsenäisenä toimijana yhteistyötä niin yksittäisten oppikirjojen laatijoiden kuin kustantamoidenkin kanssa.